przerwa

pause f, (w pracy) arrêt m, (w szkole) récréation f

Bez przerwy o tym myślał.
Il y pensait sans cesse.
il i pɑ̃sε sɑ̃ sεs
Ona bez przerwy gada.
Elle n'arrête pas de parler.
εl naʀεt pɑ də paʀle
Do przerwy jest 1:0.
Le score à la mi-temps est 1: 0.
lə skɔʀ a la mitɑ̃ ε œ̃ zeʀo
przerwa w dostawie prądu
panne de courant/d'électricité
pan də kuʀɑ̃/delεktʀisite
przerwa na papierosa
pause cigarette
poz sigaʀεt
przerwa obiadowa
pause déjeuner
poz deʒœne
przerwa na reklamy
pause publicité
poz pyblisite