kosztować

coûter

To kosztuje pięć euro za sztukę.
Ça coûte/fait cinq euros la pièce.
sa kut/fε sε̃k øʀo la pjεs
Jego błąd będzie nas drogo kosztować.
Son manquement va nous coûter cher.
sɔ̃ mɑ̃kmɑ̃ va nu kute ʃεʀ
To będzie kosztowało fortunę.
Ça va coûter une fortune.
sa va kute yn fɔʀtyn
Kosztowało nas to około...
Ça nous a coûté environ...
sa nuza kute ɑ̃viʀɔ̃