wzgląd

égard m

Miej to na względzie.
Songes-y bien.
sɔ̃ʒəzi bjε̃
To profesjonalista pod każdym względem.
C'est un professionnel pur-sang.
setœ̃ pʀɔfesjɔnεl pyʀsɑ̃
Ciągle zabiega o jej względy.
Il essaie toujours de gagner sa faveur.
il esε tuʒuʀ də gaɲe sa favœʀ
Pod wieloma względami/każdym względem...
À beaucoup d'égards/À tous les égards...
a boku degaʀd/a tulezegaʀd
ze względu na to, że...
étant donné que...
etɑ̃ dɔne kə
bez względu na rasę
sans différence de race
sɑ̃ difeʀɑ̃s də ʀas
przez wzgląd na kogoś
par égard pour qqn
paʀ egaʀ
pod wieloma względami
à bien des égards
a bjε̃ dezegaʀd