ryzykować

risquer

Ryzykujesz.
Tu prends des risques.
ty pʀɑ̃ de ʀisk
Zaryzykujmy.
C'est un risque à courir., On se jette à l'eau.
setœ̃ ʀisk a kuʀiʀˌ ɔ̃ sə ʒεt a lo
Musimy zaryzykować.
Nous devons prendre le risque.
nu dəvɔ̃ pʀɑ̃dʀ lə ʀisk
Kto nie ryzykuje, ten nie ma.
Qui ne risque rien n'a rien.
ki nə ʀisk ʀjε̃ na ʀjε̃