odpowiedzialność

responsabilité f, charge f

Nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności za atak.
Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque.
pεʀsɔn na ʀ(ə)vɑ̃dike la ʀεspɔ̃sabilite də latak
Zrzucają/zwalają odpowiedzialność na innych.
Ils rejettent la responsabilité sur les autres.
il ʀeʒεt la ʀεspɔ̃sabilite syʀ lezotʀ
Zrzekli się odpowiedzialności za...
Ils ont rejeté la responsabilité pour...
ilzɔ̃ ʀəʒəte la ʀεspɔ̃sabilite puʀ
Poniosą/Wezmą na siebie odpowiedzialność...
Ils assumeront la responsabilité...
ilzasym(ə)ʀɔ̃ la ʀεspɔ̃sabilite
na moją/pana/pani odpowiedzialność
à mes/vos risques et périls
a me/vo ʀisk e peʀil
odpowiedzialność karna/prawna/materialna/bezpośrednia
responsabilité pénale/juridique/matérielle/directe
ʀεspɔ̃sabilite penal/ʒyʀidik/mateʀjεl/diʀεkt
zwolniony z odpowiedzialności karnej
dégagé/exempt de la responsabilité pénale
degaʒe/εgzɑ̃p də la ʀεspɔ̃sabilite penal
pozbawić kogoś odpowiedzialności
dégager qqn de ses responsabilités
degaʒe də se ʀεspɔ̃sabilite