bronić się

przed kimś/czymś se défendre contre qqn/qqch

Broniła się, ale na próżno.
Elle se défendait, mais en vain.
εl sə defɑ̃dεˌ mε ɑ̃ vε̃
Nawet się nie bronił.
Il n'a même pas résisté.
il na mεm pɑ ʀeziste
Mocno się bronią przed jakimikolwiek zmianami.
Ils s'opposent fermement à tout changement.
il sɔpoz fεʀməmɑ̃ a tu ʃɑ̃ʒmɑ̃
Broń się!
Défends-toi !
defɑ̃twa !