przejść, przechodzić

passer, traverser

Przejdź do sedna sprawy.
Dis ce que tu as à dire., Ne tourne pas autour du pot.
di sə kə ty ɑ a diʀˌ nə tuʀn pɑ otuʀ dy po
Przejdźmy do innego tematu.
Changeons de sujet.
ʃɑ̃ʒɔ̃ də syʒε
Przeszliśmy na nowy system.
On est passé à un nouveau système., On a changé de système.
ɔ̃nε pɑse a œ̃ nuvo sistεmˌ ɔ̃na ʃɑ̃ʒe də sistεm
Przejdźmy się.
Allons nous promener.
alɔ̃ nu pʀɔm(ə)ne
To nie przejdzie przez drzwi.
Ça ne passe pas par la porte.
sa nə pɑs pɑ paʀ la pɔʀt
Przeszła niepostrzeżenie.
Elle est passée inaperçue.
εl ε pɑse inapεʀsy
To przeszło wszelkie oczekiwania.
Cela a dépassé toutes les attentes.
s(ə)la a depɑse tut lezatɑ̃t
Trzy kilometry przeszli w godzinę.
Ils ont mis une heure à faire trois kilomètres.
ilzɔ̃ mi yn œʀ a fεʀ tʀwɑ kilɔmεtʀ
To przejdzie do historii.
Ça va entrer dans l'histoire.
sa va ɑ̃tʀe dɑ̃ listwaʀ