dokąd

Dokąd idziesz?
Où vas-tu ?, (pot.) Tu vas où ?
u vaty ?ˌ ty va u ?
Nie ma dokąd pójść.
Il n'a pas où aller.
il na pɑ u ale
Dokąd prowadzi ta droga?
Où va cette route ?
u va sεt ʀut ?
Dokąd wyszli?
Où sont-ils partis ?
u sɔ̃il paʀti ?
Dokąd zmierza ten świat?
Où va le monde ?
u va lə mɔ̃d ?