zdecydować się

prendre une décision, na coś décider de (faire) qqch, se décider à (faire) qqch

Zdecydowałeś się już?
Tu t'es déjà décidé ?
ty tε deʒa deside ?
Zdecydowałem się na Mercedesa.
Je me suis décidé pour une Mercedes.
ʒə mə sɥi deside puʀ yn mεʀsedεs
Nie mogę się zdecydować, czy...
Je n'arrive pas à me décider si...
ʒə naʀiv pɑ a mə deside si