siebie

se, soi(-même)

Zrobię to u siebie (w domu).
Je vais le faire chez moi.
ʒə vε lə fεʀ ʃe mwa
Nie mam tego ze sobą/przy sobie.
Je ne l'ai pas sur moi.
ʒə nə le pɑ syʀ mwa
Stali blisko siebie.
Ils étaient tout près l'un de l'autre.
ilzetε tu pʀε lœ̃ də lotʀ
Popatrz na siebie!
Regarde-toi !
ʀ(ə)gaʀdtwa !
Weź to ze sobą.
Prends-le avec toi.
pʀɑ̃lə avεk twa
Wziąłem go ze sobą.
Je l'ai pris avec moi.
ʒə le pʀi avεk mwa
Umieją śmiać się z samych siebie.
Ils savent rire d'eux-mêmes.
il sav ʀiʀ dømεm
Pasują do siebie?
Font-ils la paire ?
fɔ̃il la pεʀ ?
Sprzątnij po sobie!
Range tes affaires !
ʀɑ̃ʒ tezafεʀ !
Co miała na sobie?
Qu'est-ce qu'elle portait ?
kεs kεl pɔʀtε ?
Ma w sobie coś czarującego.
Il a un côté charmant.
il a œ̃ kote ʃaʀmɑ̃
Bądź sobą!
Sois toi-même.
swa twamεm
Umiem sam o siebie zadbać.
Je sais me débrouiller (tout seul).
ʒə sε mə debʀuje (tu sœl)
Wyjaśnijmy to sobie.
Mettons les choses au clair., Soyons clairs.
metɔ̃ le ʃoz o klεʀˌ swajɔ̃ klεʀ
Pogodzili się ze sobą.
Ils se sont réconciliés.
il sə sɔ̃ ʀekɔ̃silje
Czego pan(i) sobie życzy?
Vous désirez ?
vu deziʀe ?
Zrobiłem sobie tatuaż.
Je me suis fait tatouer.
ʒə mə sɥi fε tatwe