przeprowadzić

réaliser, effectuer, (przez ulicę itp.) faire passer

Przeprowadziła się na jego życzenie.
Elle a déménagé à sa demande.
εl a demenaʒe a sa d(ə)mɑ̃d
Przeprowadzają doświadczenia na zwierzętach.
Ils font les expériences sur les animaux.
il fɔ̃ lezεkspeʀjɑ̃s syʀ lezanimo
Zamierzam przeprowadzić remont mieszkania.
J'envisage un réaménagement de mon appartement.
ʒɑ̃vizaʒ œ̃ ʀeamenaʒmɑ̃ də mɔnapaʀtəmɑ̃
Operację przeprowadził najlepszy chirurg.
L'opération a été exécutée par le meilleur chirurgien.
lɔpeʀasjɔ̃ a ete εgzekyte paʀ lə mεjœʀ ʃiʀyʀʒjε̃
przeprowadzić kontrolę finansów
effectuer une vérification financière
efεktɥe yn veʀifikasjɔ̃ finɑ̃sjεʀ