krótki

court/-e, (w czasie) bref/brève, de courte durée

Zrobimy sobie krótką przerwę.
Nous allons faire/prendre une petite pause.
nuzalɔ̃ fεʀ/pʀɑ̃dʀ yn p(ə)tit poz
Wpadł do niej z krótką wizytą.
Il a fait un saut chez elle.
il a fε œ̃ so ʃezεl
Kłamstwo ma krótkie nogi.
On attrape plus vite un menteur qu'un voleur.
ɔ̃natʀap ply vit œ̃ mɑ̃tœʀ kœ̃ vɔlœʀ
Masz krótką pamięć!
Tu as la mémoire courte !
ty ɑ la memwaʀ kuʀt !
Życie jest zbyt krótkie, żeby...
La vie est trop courte pour...
la vi ε tʀo kuʀt puʀ
krótkie włosy
cheveux courts
ʃ(ə)vø kuʀ
na krótką metę
à court terme
a kuʀ tεʀm