podatek

impôt m, taxe f, droit m

Nie zapłacił podatku dochodowego.
Il n'a pas payé l'impôt sur le revenu.
il na pɑ peje lε̃po syʀ lə ʀ(ə)vəny
To nie podlega opodatkowaniu.
Ça n'est pas soumis à l'impôt.
sa nε pɑ sumi a lε̃po
Został skazany za oszustwa podatkowe.
Il a été condamné pour la fraude fiscale.
il a ete kɔ̃dɑne puʀ la fʀod fiskal
złożyć zeznanie podatkowe
déclarer ses revenus
deklaʀe se ʀəv(ə)ny