przeciw, przeciwko

komuś/czemuś contre qqn/qqch

Sprzymierzyli się przeciw mnie.
Ils se sont ligués contre moi.
il sə sɔ̃ lige kɔ̃tʀ mwa
Wszystko obróciło się przeciwko niemu.
Tout s'est retourné contre lui.
tu se ʀ(ə)tuʀne kɔ̃tʀ lɥi
Rozważyliśmy za i przeciw.
Nous avons pesé le pour et le contre.
nuzavɔ̃ pəze lə puʀ e lə kɔ̃tʀ
Nie miałbym nic przeciwko temu.
Je n'aurais pas dit non.
ʒə noʀε pɑ di nɔ̃
Jestem zdecydowanie przeciw...
Je suis absolument contre...
ʒə sɥi apsɔlymɑ̃ kɔ̃tʀ