ulica

rue f

Proszę skręcić w pierwszą ulicę w lewo.
Prenez la première (rue) à gauche.
pʀəne la pʀəmjεʀ (ʀy) a goʃ
Spotkałem go na ulicy.
Je l'ai rencontré dans la rue.
ʒə le ʀɑ̃kɔ̃tʀe dɑ̃ la ʀy
Ryk tłumu rozbrzmiewał na ulicach.
Le hurlement de la foule a sonné dans les rues.
lə ˈyʀləmɑ̃ də la ful a sɔne dɑ̃ le ʀy
Cała ulica była zaśmiecona papierami.
Toute la rue était parsemée de papiers.
tut la ʀy etε paʀsəme də papje
Ulice były pełne ludzi.
Les rues étaient pleines de gens/monde.
le ʀy etε plεn də ʒɑ̃/mɔ̃d
To jest po drugiej stronie ulicy.
C'est de l'autre côté de la rue.
se də lotʀ kote də la ʀy
Demonstranci wyszli na ulice.
Les manifestants sont descendus dans la rue.
le manifεstɑ̃ sɔ̃ desɑ̃dy dɑ̃ la ʀy
Mieszkamy przy ulicy ...
On habite la rue...
ɔ̃nabit la ʀy
dzieci ulicy
enfants de la rue
ɑ̃fɑ̃ də la ʀy
ulica jednokierunkowa
rue à sens unique
ʀy a sɑ̃s ynik