zbyt

trop, excessivement

To jest dla mnie zbyt drogie.
C'est trop cher pour moi.
se tʀo ʃεʀ puʀ mwa
Nie jest zbyt mądry.
Il n'est pas très intelligent.
il nε pɑ tʀεzε̃teliʒɑ̃
Jest zbyt ostrożny.
Il est trop prudent.
il ε tʀo pʀydɑ̃
Nie jest zbyt rozmowny.
Il n'est pas trop bavard.
il nε pɑ tʀo bavaʀ
To zbyt dużo jak dla mnie.
Ça, c'est trop pour moi.
saˌ se tʀo puʀ mwa
Niezbyt dobrze mu idzie nauka.
Il n'est pas brillant à l'école.
il nε pɑ bʀijɑ̃ a lekɔl
Nie jest to zbyt powszechne.
Ce n'est pas trop commun.
sə nε pɑ tʀo kɔmœ̃