już

déjà

To się już więcej nie powtórzy.
Ça ne se reproduira plus.
sa nə sə ʀ(ə)pʀɔdɥiʀa ply
Skończyłeś to już?
Tu l'as déjà fini ?
ty lɑ deʒa fini ?
Już nie pada.
Il ne pleut plus.
il nə plø ply
Już przyszedł.
Il est déjà arrivé.
il ε deʒa aʀive
Byłeś tam już kiedyś?
Tu y es déjà allé ?
ty i - deʒa ale ?
Czekam tu już godzinę.
J'attends là depuis une heure.
ʒatɑ̃d la dəpɥi yn œʀ
To już piąta?
Il est déjà cinq heures ?
il ε deʒa sε̃k œʀ ?
Już najwyższy czas, żeby przyszedł.
Il faudrait qu'il soit déjà là.
il fodʀε kil swa deʒa la
Dosyć już!
(C'est) assez !
(se) ase !
Już trochę wyszedł z wprawy.
Il est déjà un peu rouillé.
il ε deʒa œ̃ pø ʀuje
Już nie mogę.
Je n'en peux plus.
ʒə nɑ̃ pø ply
To już przeszłość.
Ça appartient au passé.
sa apaʀtjε̃ o pɑse
Już się robi!
Sitôt dit, sitôt fait.
sito diˌ sito fε
Już mu odbija.
Il perd la boule.
il pεʀ la bul
Tego już za wiele!
C'est trop !
se tʀo !
Skoro już tu jesteś...
Déjà tu es là...
deʒa ty e la
Jak już wspominałem/mówiłem...
Comme je l'ai déjà dit...
kɔm ʒə le deʒa di
już w 1250 roku
déjà en 1250
deʒa ɑ̃ mildøsɑ̃sε̃kɑ̃t