przysługa

faveur f, service m

Wyświadczyłby mi pan przysługę?
Pourriez-vous me rendre service ?, Pourriez-vous me faire une faveur ?
puʀjevu mə ʀɑ̃dʀ sεʀvis ?ˌ puʀjevu mə fεʀ yn favœʀ ?
Przyszedłem cię prosić o przysługę.
Je suis venu pour te demander un service.
ʒə sɥi v(ə)ny puʀ tə d(ə)mɑ̃de œ̃ sεʀvis
Przysługa za przysługę.
C'est du donnant-donnant.
se dy dɔnɑ̃dɔnɑ̃