miłość

amour m, affection f

Wyznał jej miłość.
Il lui a déclaré son amour.
il lɥi a deklaʀe sɔnamuʀ
Zrobiłem to z miłości.
Je l'ai fait par amour.
ʒə le fε paʀ amuʀ
Na miłość boską!
Mon Dieu !
mɔ̃ djø !
Spotkał swoją starą miłość.
Il a rencontré son ancien amour.
il a ʀɑ̃kɔ̃tʀe sɔnɑ̃sjεnamuʀ
Miłość góry przenosi.
L'amour soulève les montagnes.
lamuʀ sulεv le mɔ̃taɲ
miłość od pierwszego wejrzenia
coup de foudre
ku də fudʀ