przyjęcie

1(oferty itp.) acceptation f

Złożyłem podanie o przyjęcie na uniwersytet.
Je me suis inscrit à l'université.
ʒə mə sɥizε̃skʀi a lynivεʀsite
Film spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.
Le film a été reçu avec enthousiasme.
lə film a ete ʀ(ə)sy avεk ɑ̃tuzjasm

2(uroczystość) réception f

Wprosili się na przyjęcie.
Ils se sont introduits à la soirée sans invitation.
il sə sɔ̃tε̃tʀɔdɥit a la swaʀe sɑ̃ ε̃vitasjɔ̃
Zaprosili nas na przyjęcie.
On nous a invités à la soirée.
ɔ̃ nuza ε̃vite a la swaʀe
Dobrze się bawiłeś na przyjęciu?
Tu t'es bien amusé à la soirée ?
ty tε bjε̃namyze a la swaʀe ?
Zorganizowali przyjęcie urodzinowe dla syna.
Ils ont organisé une fête d'anniversaire de leur fils.
ilzɔ̃ ɔʀganize yn fεt danivεʀsεʀ də lœʀ fis