głos

voix f, (wyborczy) vote m

Straciłem głos.
J'ai perdu la voix.
ʒe pεʀdy la vwɑ
Poznałem go po głosie.
Je l'ai reconnu à sa voix.
ʒə le ʀ(ə)kɔny a sa vwɑ
Nie podnoś na mnie głosu!
Ne hausse pas la voix sur moi !
nə ˈos pɑ la vwɑ syʀ mwa !
Oddałem na nich swój głos.
J'ai voté pour eux.
ʒe vɔte puʀ ø
Zdobył bezwzględną większość głosów.
Il a gagné la majorité absolue des voix/votes.
il a gaɲe la maʒɔʀite apsɔly de vwɑ/vɔt
Oddaję panu głos.
Vous avez la parole., C'est à vous de parler.
vuzave la paʀɔlˌ seta vu də paʀle
Nie dopuścił mnie do głosu.
Il ne m'a pas laissé parler., Il ne m'a pas laissé placer un mot.
il nə ma pɑ lεse paʀleˌ il nə ma pɑ lεse plase œ̃ mo
Krzyczała na cały głos.
Elle criait à plein gosier.
εl kʀijε a plε̃ gozje
Wewnętrzny głos mówił mi...
Ma voix intérieure me disait...
ma vwɑ ε̃teʀiœʀ mə dizε