wyobrazić sobie

coś (s')imaginer qqch, se faire une idée de qqch

Trudno to sobie wyobrazić.
C'est difficile à imaginer.
se difisil a imaʒine
Nie wyobrażam sobie, że mogłaby tam zostać.
Je ne peux pas imaginer qu'elle y reste.
ʒə nə pø pɑ imaʒine kεl i ʀεst
Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak by to było?
Tu peux imaginer ce que ça serait ?
ty pø imaʒine sə kə sa s(ə)ʀε ?
Co ty sobie wyobrażasz?
Comment oses-tu ?
kɔmɑ̃ ɔzty ?
Wyobraź sobie...
Figure-toi...
figyʀtwa
Najgorsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić...
La pire chose qu'on peut imaginer...
la piʀ ʃoz kɔ̃ pø imaʒine