zmiana

changement m, modification f, (czas pracy załogi) relais m

Zaszło kilka zmian.
Il y a (eu) quelques changements.
ilja (y) kεlk(ə) ʃɑ̃ʒmɑ̃
To zmiana na lepsze/gorsze.
C'est un changement en mieux/pour le pire.
setœ̃ ʃɑ̃ʒmɑ̃ ɑ̃ mjø/puʀ lə piʀ
Potrzebujesz zmiany (środowiska).
Tu as besoin de dépaysement.
ty ɑ bəzwε̃ də depeizmɑ̃
Pracuję na dwie zmiany.
Je travaille à deux tours.
ʒə tʀavaj a dø tuʀ
Dokonałem kilku zmian w...
J'ai fait quelques modifications dans/sur...
ʒe fε kεlk(ə) mɔdifikasjɔ̃ dɑ̃/syʀ