złożyć

coś plier qqch, (podanie itp.) déposer, (zmontować) monter

Poskładaj sobie ubrania.
Plie tes vêtements.
pli te vεtmɑ̃
Proszę złożyć kartkę na pół.
Pliez la feuille de papier en deux.
plie la fœj də papje ɑ̃ dø
Mogę to złożyć nawet z zamkniętymi oczami.
Je pourrais le monter les yeux fermés.
ʒə puʀε lə mɔ̃te lezjø fεʀme
Złożyli trumnę do grobu.
Ils ont descendu le cercueil dans la tombe.
ilzɔ̃ desɑ̃dy lə sεʀkœj dɑ̃ la tɔ̃b
Składa się z rozmaicie uformowanych części.
Il se compose de parties façonnées de façon diverse.
il sə kɔ̃poz də paʀti fasɔne də fasɔ̃ divεʀs
Złożyłem śluby milczenia.
Je suis lié par une promesse de silence.
ʒə sɥi lje paʀ yn pʀɔmεs də silɑ̃s
Złożyłem podanie o przyjęcie na uczelnię.
Je m'inscris à l'université.
ʒə mε̃skʀi a lynivεʀsite
składać się z kogoś/czegoś
se composer de qqn/qqch
sə kɔ̃poze
złożyć zamówienie
passer une commande
pɑse yn kɔmɑ̃d
złożyć wizytę
rendre visite
ʀɑ̃dʀ vizit