biały

blanc/blanche

Jem tylko białe mięso.
Je ne mange que de la viande blanche.
ʒə nə mɑ̃ʒ kə də la vjɑ̃d blɑ̃ʃ
Była biała jak ściana.
Elle était pâle comme un linge.
εl etε pɑl kɔm œ̃ lε̃ʒ
Był cały ubrany na biało.
Il était tout habillé en blanc.
il etε tutabije ɑ̃ blɑ̃
Mamy to czarno na białym.
C'est écrit noir sur blanc.
setekʀi nwaʀ syʀ blɑ̃
Biały Dom zdementował tę wiadomość.
La Maison Blanche a démenti la nouvelle.
la mεzɔ̃ blɑ̃ʃ a demɑ̃ti la nuvεl
Poproszę dwie białe kawy.
Deux cafés au lait, s'il vous plaît.
dø kafe o lεˌ sil vu plε
Bawiliśmy się do białego rana.
On a fait la fête jusqu'au petit matin.
ɔ̃na fε la fεt ʒysko p(ə)ti matε̃
białe pieczywo
pain blanc
pε̃ blɑ̃
w biały dzień
en plein jour
ɑ̃ plε̃ ʒuʀ
biały kruk
merle blanc, oiseau rare
mεʀl blɑ̃ˌ wazo ʀɑʀ