silny

fort/forte, puissant/-ante

Musisz być silny!
Tu dois être fort !
ty dwa εtʀ fɔʀ !
W nocy była silna ulewa.
Pendant la nuit, il a plu à torrents.
pɑ̃dɑ̃ la nɥiˌ il a ply a tɔʀɑ̃
Kto jest najsilniejszy?
Qui est le plus fort ?
ki ε lə ply fɔʀ ?
Mówi z silnym niemieckim akcentem.
Il parle avec un fort accent allemand.
il paʀl avεk œ̃ fɔʀ aksɑ̃ almɑ̃
Mam silny ból głowy.
J'ai terriblement mal à la tête.
ʒe teʀibləmɑ̃ mal a la tεt
silniejsza płeć
sexe fort
sεks fɔʀ