przyjechać

arriver, venir

Proszę przyjechać kiedyś do nas w odwiedziny.
Venez nous voir un jour.
v(ə)ne nu vwaʀ œ̃ ʒuʀ
Kiedy przyjedziesz?
Quand est-ce que tu viendras ?, (pot.) Tu viens quand ?
kɑ̃tεs kə ty vjε̃dʀa ?ˌ ty vjε̃ kɑ̃ ?
Zadzwoń do mnie, jak tylko przyjedzie.
Appelle-moi dès qu'il arrive.
apεlmwa dε kil aʀiv
Przyjadę po ciebie na lotnisko.
Je viens te chercher à l'aéroport.
ʒə vjε̃ tə ʃεʀʃe a laeʀɔpɔʀ
O której ma przyjechać ten pociąg?
À quelle heure arrive le train ?
a kεl œʀ aʀiv lə tʀε̃ ?