postępować

agir, se comporter, (obchodzić się) z kimś, wobec kogoś traiter qqn

To jest standardowe postępowanie.
C'est un procédé habituel.
setœ̃ pʀɔsede abitɥεl
Postępuj zgodnie z instrukcjami!
Suis les instructions !
sɥi lezε̃stʀyksjɔ̃ !
Prace postępują.
Les travaux progressent.
le tʀavo pʀɔgʀεs
Choroba postępowała w szybkim tempie.
La maladie progressait vite.
la maladi pʀɔgʀεsε vit