wkurzać

kogoś faire chier qqn, mettre qqn en colère

Nie wkurzaj mnie!
Fais pas chier !, Ne me casse pas les couilles !
fε pɑ ʃje !ˌ nə mə kɑs pɑ le kuj !
Co cię tak wkurza?
Qu'est-ce qui te fait chier ?
kεs ki tə fε ʃje ?
Oczywiście, był nieźle wkurzony.
Il était naturellement bien fâché.
il etε natyʀεlmɑ̃ bjε̃ fɑʃe
To mnie naprawdę wkurza.
Ça m'énerve., (pot.) Ça me fait chier.
sa menεʀvˌ sa mə fε ʃje
Wkurza mnie to.
Ça m'énerve.
sa menεʀv