jedzenie

repas m, (danie) plat m, (pot.) bouffe f

Co jest do jedzenia?
Qu'est-ce qu'il y a à manger ?
kεs kil i a a mɑ̃ʒe ?
Macie coś do jedzenia?
Avez-vous quelque chose à manger ?
avevu kεlk(ə) ʃoz a mɑ̃ʒe ?
Chcesz coś do jedzenia?
Tu veux manger quelque chose ?
ty vø mɑ̃ʒe kεlk(ə) ʃoz ?
Kup coś do jedzenia.
Achète quelque chose à manger.
aʃεt kεlk(ə) ʃoz a mɑ̃ʒe
Jestem dość wybredny, jeśli chodzi o jedzenie.
Je suis tout à fait difficile sur la nourriture.
ʒə sɥi tuta fε difisil syʀ la nuʀityʀ
Nie rozmawiajcie przy jedzeniu.
Ne parlez pas en mangeant.
nə paʀle pɑ ɑ̃ mɑ̃ʒɑ̃
To się nie nadaje do jedzenia!
C'est immangeable !
setε̃mɑ̃ʒabl !