uwaga

attention f

Uwaga, stopień.
Attention à la marche.
atɑ̃sjɔ̃ a la maʀʃ
Uwaga, zły pies!
Attention, chien méchant !
atɑ̃sjɔ̃ˌ ʃjε̃ meʃɑ̃ !
Nie zwrócił na to uwagi.
Il n'y a prêté aucune attention.
ilnja pʀete okyn atɑ̃sjɔ̃
Proszę o uwagę!
Je demande votre attention !
ʒə d(ə)mɑ̃d vɔtʀ atɑ̃sjɔ̃ !
Chce odwrócić naszą uwagę.
Il essaie de détourner/distraire notre attention.
il esε də detuʀne/distʀεʀ nɔtʀ atɑ̃sjɔ̃
Czy mogę prosić o uwagę?
Je peux demander votre attention ?
ʒə pø d(ə)mɑ̃de vɔtʀ atɑ̃sjɔ̃ ?
Biorąc pod uwagę, że...
Considérant que...
kɔ̃sideʀɑ̃ kə
Proszę mnie nie brać pod uwagę!
Ne comptez surtout pas sur moi !
nə kɔ̃te syʀtu pɑ syʀ mwa !
Nie zwracaj na to uwagi.
Ne t'en fais rien., Ne t'en fais pas.
nə tɑ̃ fε ʀjε̃ˌ nə tɑ̃ fε pɑ
Musisz jej poświęcać więcej uwagi.
Il faut que tu lui prêtes plus d'attention.
il fo kə ty lɥi pʀεt plys datɑ̃sjɔ̃
To odwróciło moją uwagę.
Ça a détourné mon attention.
sa a detuʀne mɔnatɑ̃sjɔ̃
Zawsze chce być w centrum uwagi.
Elle veut toujours être au centre d'attention.
εl vø tuʒuʀ εtʀ o sɑ̃tʀ datɑ̃sjɔ̃
Nauczycielka wpisała mu uwagę do zeszytu.
L'enseignante a écrit une note dans son carnet.
lɑ̃sεɲɑ̃t a ekʀi yn nɔt dɑ̃ sɔ̃ kaʀnε
Czy mógłbym zwrócić państwa uwagę na...?
Pourrais-je vous faire remarquer que... ?
puʀεʒə vu fεʀ ʀ(ə)maʀke kə... ?
Pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że...
Permettez-moi de vous signaler que...
pεʀmεtemwa də vu siɲale kə
Proszę mieć na uwadze, że...
Prenez en considération que...
pʀəne ɑ̃ kɔ̃sideʀasjɔ̃ kə
Proszę zwrócić szczególną uwagę na...
Prêtez une attention élevée à...
pʀεte yn atɑ̃sjɔ̃ el(ə)ve a
zwrócić uwagę na coś
faire porter l'attention sur qqch
fεʀ pɔʀte latɑ̃sjɔ̃