zaczynać

coś commencer (à faire) qqch

Zaczynajmy.
On y va., On s'y met., (pot.) On y go.
ɔ̃ni vaˌ ɔ̃ si mεˌ ɔ̃ni go
Nie zaczynaj znowu!
Ne recommence pas !
nə ʀ(ə)kɔmɑ̃s pɑ !
O której zaczynasz pracę?
À quelle heure est-ce que tu commences à travailler ?
a kεl œʀ εs kə ty kɔmɑ̃s a tʀavaje ?
Lato dopiero się zaczyna.
Ce n'est que le début de l'été.
sə nε kə lə deby də lete
Zaczyna mu się to podobać.
Il commence à aimer ça.
il kɔmɑ̃s a eme sa
Nie zaczynaj ze mną!
Ne me cherche pas !
nə mə ʃεʀʃ pɑ !
Powoli zaczynam rozumieć, że...
J'arrive à comprendre que...
ʒaʀiv a kɔ̃pʀɑ̃dʀ kə
Powoli zaczyna się domyślać...
Il commence à se rendre compte/comprendre...
il kɔmɑ̃s a sə ʀɑ̃dʀ kɔ̃t/kɔ̃pʀɑ̃dʀ