pochodzić

skądś venir, être originaire de qqpart, od czegoś descendre de qqch

Pochodzi z bogatej rodziny.
Elle est originaire/issue d'une famille riche.
εl ε ɔʀiʒinεʀ/isy dyn famij ʀiʃ
Człowiek pochodzi od małpy.
L'homme descend du singe.
lɔm desɑ̃ dy sε̃ʒ
Skąd pochodzisz?
Tu viens d'où ?
ty vjε̃ du ?
... pochodzi z Chin/z języka chińskiego.
... est d'origine chinoise.
... ε dɔʀiʒin ʃinwaz
kraj pochodzenia
pays d'origine
pei dɔʀiʒin