znakomity

excellent/-ente, formidable, remarquable

Przedstawienie było znakomite.
Le spectacle était excellent.
lə spεktakl etεtεkselɑ̃
Bawiliśmy się znakomicie.
Nous nous sommes très bien amusés., Nous nous sommes éclatés.
nu nu sɔm tʀε bjε̃namyzeˌ nu nu sɔm eklate
To znakomity lekarz.
C'est un excellent médecin.
setœ̃nεkselɑ̃ med(ə)sε̃
Ta książka jest znakomita.
Ce livre est merveilleux.
sə livʀ ε mεʀvεjø
Szef jest dziś w znakomitym humorze.
Le chef est de très bonne humeur aujourd'hui.
lə ʃεf ε də tʀε bɔn ymœʀ oʒuʀdɥi