podzielić

diviser, (zdanie, opinię) partager

Podziel to na pół.
Divise-le en deux moitiés.
divizlə ɑ̃ dø mwatje
Podzielcie to między siebie.
Divisez-le entre vous.
divizlə ɑ̃tʀ vu
Nie podzielam pana/pani poglądu.
Je ne partage pas votre opinion.
ʒə nə paʀtaʒ pɑ vɔtʀ ɔpinjɔ̃
Zdania są podzielone.
Les opinions varient.
lezɔpinjɔ̃ vaʀi
10 podzielone przez 5 równa się 2.
Dix divisé par cinq égale deux.
dis divize paʀ sε̃k egal dø