czarny

noir/noire

Lubi czarną kawę.
Il aime le café noir.
il εm lə kafe nwaʀ
Kupiłem bilety na czarnym rynku.
J'ai acheté les billets sur le marché noir.
ʒe aʃ(ə)te le bijε syʀ lə maʀʃe nwaʀ
Jest czarną owcą rodziny.
Elle est brebis galeuse de la famille.
εl ε bʀəbi galøz də la famij
Widzisz wszystko w czarnych barwach.
Tu le vois en noir., Tu pousses les choses au noir.
ty lə vwa ɑ̃ nwaʀˌ ty pus le ʃoz o nwaʀ
czarny jak smoła
noir comme du cirage
nwaʀ kɔm dy siʀaʒ
czarno na białym
noir sur blanc
nwaʀ syʀ blɑ̃
czarny charakter
personnage m négatif
pεʀsɔnaʒ negatif