być

être

Gdzie jesteś/jesteście?
Où es-tu/êtes-vous ?, (pot.) Tu es/Vous êtes où ?
u ety/εtvu ?ˌ ty e/vuzεt u ?
Tam /jest!
Les/Le voilà !
le/lə vwala !
Nie jesteśmy zadowoleni.
On n'est pas contents., Nous ne sommes pas contents.
ɔ̃ nε pɑ kɔ̃tɑ̃ˌ nu nə sɔm pɑ kɔ̃tɑ̃
Jest tu ktoś?
Il y a quelqu'un ?, (pot.) Y a quelqu'un ?
ilja kεlkœ̃ ?ˌ i a kεlkœ̃ ?
Jest w ciąży.
Elle est dans une position intéressante., Elle est enceinte.
εl ε dɑ̃zyn pozisjɔ̃ ε̃teʀεsɑ̃tˌ εl εtɑ̃sε̃t
Gdzie byliście?
Où étiez-vous ?
u etjezvu ?
Nie ma go tu/w domu.
Il n'est pas ici/chez lui.
il nε pɑ isi/ʃe lɥi
To jest problem.
Voilà le problème.
vwala lə pʀɔblεm
To moja sprawa.
C'est mon affaire.
se mɔ̃ afεʀ
Czy coś jest nie w porządku?
Quelque chose ne va pas ?
kεlk(ə) ʃoz nə va pɑ ?
To było dawno temu.
Il y a belle lurette.
ilja bεl ?
Czy to będzie trudne?
Ça va être difficile ?, Ça va être dur ?
sa va εtʀ difisil ?ˌ sa va εtʀ dyʀ ?
Kto będzie następnym prezydentem?
Qui sera le prochain président ?
ki s(ə)ʀa lə pʀɔʃε̃ pʀezidɑ̃ ?
Będą problemy.
Il y aura des problèmes.
iljoʀa de pʀɔblεm
(Na dworze) jest straszny upał.
Il fait trop chaud (dehors).
il fε tʀo ʃo (dəɔʀ)
Czy jakieś wolne krzesła?
Il y a des chaises libres ?
ilja de ʃεz libʀ ?
Jest mi wszystko jedno.
Ça m'est égal.
sa mεegal
Coś z tym jest nie tak.
Il y a quelque chose qui ne va pas.
ilja kεlk(ə) ʃoz ki nə va pɑ
Już jest po wszystkim.
C'est fini.
se fini
Nie będę tego tolerować.
Je ne vais pas tolérer ça.
ʒə nə vε pɑ tɔleʀe sa
Jest małomówny.
Il est chiche de ses paroles.
il ε ʃiʃ də se paʀɔl
Było, minęło.
Oublions le passé.
ublijɔ̃ lə pɑse
Nie może być!
Pas possible !, Sans blague !
pɑ pɔsibl !ˌ sɑ̃ blag !
Jest wiele rzeczy...
Il y a beaucoup de choses...
ilja boku də ʃoz
Gdybym był na twoim miejscu...
À ta place...
a ta plas
Byłbym zaszczycony...
Cela a été l'honneur pour moi...
s(ə)la a ete lɔnœʀ puʀ mwa