nowy

nouv|eau/-elle -eaux, (nieużywany) neuf/neuve

To nie jest nic nowego.
Ce n'est rien de/pas nouveau.
sə nε ʀjε̃ də/pɑ nuvo
Jest jak nowy.
Il est comme neuf.
il ε kɔm nœf
Szczęśliwego Nowego Roku!
Bonne Année !
bɔn ane !
Zacznijmy od nowa.
Commençons par le début.
kɔmɑ̃sɔ̃ paʀ lə deby
Wygląda na nowe, ale...
Ça a l'air neuf, mais...
sa a lεʀ nœfˌ mε
zupełnie nowy
battant/flambant neuf/neuve
batɑ̃/flɑ̃bɑ̃ nœf/nœv
najnowsza wersja
version la plus récente
vεʀsjɔ̃ la ply ʀesɑ̃t
najnowsze doniesienia/informacje
informations les plus actuelles
ε̃fɔʀmasjɔ̃ le plyzaktyel
Nowy Testament
Nouveau Testament
nuvo tεstamɑ̃