poznać

1(zapoznać się) connaître

Chciałbym cię bliżej poznać.
J'aimerais bien te connaître mieux.
ʒεmʀε bjε̃ tə kɔnεtʀ mjø
Chciałbym lepiej poznać miasto.
Je voudrais connaître mieux la ville.
ʒə vudʀε kɔnεtʀ mjø la vil
Nigdy nie pozna prawdy.
Elle ne connaîtra jamais la vérité.
εl nə kɔnεtʀa ʒamε la veʀite
Poznał biedę.
Il a connu la pauvreté.
il a kɔny la povʀəte
Chcę poznać trochę świata. (podróżować itp.)
Je veux voir le monde.
ʒə vø vwaʀ lə mɔ̃d
Na własnej skórze poznali, jak...
Ils savent d'expérience comment...
il sav dεkspeʀjɑ̃s kɔmɑ̃

2(zawrzeć znajomość) kogoś faire connaissance avec qqn, faire la connaissance de qqn

Poznaliśmy się na studiach.
Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à l'université.
nu nu sɔm ʀɑ̃kɔ̃tʀe puʀ la pʀəmjεʀ fwa a lynivεʀsite
Gdzie się poznaliście?
Où est-ce que vous avez fait votre connaissance ?
u εs kə vuzave fε vɔtʀ kɔnεsɑ̃s ?
Najpierw muszą się poznać.
Ils doivent d'abord faire connaissance.
il dwav dabɔʀ fεʀ kɔnεsɑ̃s
Proszę poznać...
Faites connaissance avec...
fεt kɔnεsɑ̃s avεk

3(rozpoznać) reconnaître

Od razu to poznałem.
Je l'ai reconnu tout de suite.
ʒə le ʀ(ə)kɔny tu də sɥit
Nie poznałem pana.
Je ne vous ai pas reconnu.
ʒə nə vuzε pɑ ʀ(ə)kɔny
Poznaje mnie pan(i)?
Vous me reconnaissez ?
vu mə ʀ(ə)kɔnεse ?
Poznałem cię po głosie.
Je t'ai reconnu à ta voix.
ʒə te ʀ(ə)kɔny a ta vwɑ
Nie dała tego po sobie poznać.
Elle n'a laissé rien voir., Elle n'a fait semblant de rien.
εl na lεse ʀjε̃ vwaʀˌ εl na fε sɑ̃blɑ̃ də ʀjε̃
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Au besoin connaît-on l'ami., C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis.
o bəzwε̃ kɔnεɔ̃ lamiˌ se dɑ̃ lə bəzwε̃ kɔ̃ ʀ(ə)kɔnε se vʀεami