przeznaczyć

coś na coś destiner qqch à qqch, (wyznaczyć) do czegoś désigner pour qqch

Książka jest przeznaczona głównie dla dzieci.
Le livre est destiné surtout aux enfants.
lə livʀ ε dεstine syʀtu ozɑ̃fɑ̃
Te pieniądze są przeznaczone na...
Cet argent est destiné à...
sεt aʀʒɑ̃ ε dεstine a
być przeznaczonym dla kogoś/do czegoś
être destiné à qqn/qqch, être prévu pour qqn/qqch
εtʀ dεstineˌ εtʀ pʀevy