słuchać

kogoś/czegoś écouter qqn/qqch, (być posłusznym) kogoś obéir à qqn

Słuchasz mnie?
Tu m'écoutes ?
ty mekut ?
Słucham.
J'écoute.
ʒekut
Słuchajcie mnie (uważnie)!
Écoutez-moi (bien) !
ekutemwa (bjε̃) !
Często słucham radia.
J'écoute souvent la radio.
ʒekut suvɑ̃ la ʀadjo
Jakiej muzyki słuchasz?
Qu'est-ce que tu écoutes comme musique ?, Quel type/genre de musique est-ce que tu écoutes ?
kεs kə ty ekut kɔm myzik ?ˌ kεl tip/ʒɑ̃ʀ də myzik εs kə ty ekut ?
Posłuchaj mnie/mojej rady.
Suis mon conseil.
sɥi mɔ̃ kɔ̃sεj
Powinieneś słuchać rodziców.
Tu devrais obéir à tes parents.
ty dəvʀε ɔbeiʀ a te paʀɑ̃
Słuchaj no!
Écoute !
ekut !
słuchać kogoś/czegoś jednym uchem
n'écouter qqn/qqch que d'une oreille
nekute kə dyn ɔʀεj