szyja

cou m

Rzuciła mi się na szyję.
Elle m'a sauté au cou.
εl ma sote o ku
Zapnij się pod szyję.
Boutonne-toi jusqu'au cou.
butɔntwa ʒysko ku
Wyciągał szyję, żeby...
Il tendait le cou pour...
il tɑ̃dε lə ku puʀ