dziecko

enfant m, pet|it/-ite, (pot.) gam|in/-ine

Ile mają dzieci?
Ils ont combien d'enfants ?
ilzɔ̃ kɔ̃bjε̃ dɑ̃fɑ̃ ?
Mają razem dwoje dzieci.
Ils ont deux enfants.
ilzɔ̃ døzɑ̃fɑ̃
Oczekuje drugiego dziecka.
Elle attend son deuxième bébé.
εl atɑ̃ sɔ̃ døzjεm bebe
To jeszcze dziecko.
Il n'est toujours qu'un enfant., Ce n'est qu'un enfant.
il nε tuʒuʀ kœ̃nɑ̃fɑ̃ˌ sə nε kœ̃nɑ̃fɑ̃
Nie jestem już dzieckiem.
Je ne suis plus un enfant/bébé.
ʒə nə sɥi plyzœ̃ ɑ̃fɑ̃/bebe
Kiedy byłem dzieckiem.
Quand j'étais petit.
kɑ̃ ʒetε p(ə)ti
Opiekuje się dziećmi.
Elle garde les enfants.
εl gaʀd lezɑ̃fɑ̃
Nawet dziecko jest w stanie to pojąć.
Même un enfant peut le comprendre.
mεm œ̃nɑ̃fɑ̃ pø lə kɔ̃pʀɑ̃dʀ
Porzuciła swoje dziecko.
Elle a abandonné son enfant.
εl a abɑ̃dɔne sɔnɑ̃fɑ̃
Spodziewają się dziecka.
Ils attendent un enfant.
ilzatɑ̃d œ̃nɑ̃fɑ̃
Zachowywał się jak małe dziecko.
Il se comportait comme un petit enfant.
il sə kɔ̃pɔʀtε kɔm œ̃ p(ə)titɑ̃fɑ̃
Ma podejście do dzieci.
Elle sait (comment) s'y prendre avec les enfants.
εl sε (kɔmɑ̃) si pʀɑ̃dʀ avεk lezɑ̃fɑ̃
Cieszyłem się jak dziecko.
J'étais heureux comme un poisson dans l'eau.
ʒetε øʀø kɔm œ̃ pwasɔ̃ dɑ̃ lo
... dla dzieci powyżej dziesięciu lat.
... pour les enfants de plus de dix ans.
... puʀ lezɑ̃fɑ̃ də plys də dizɑ̃
pokój dziecięcy
chambre d'enfants
ʃɑ̃bʀ dɑ̃fɑ̃
bilet dla dziecka
billet (pour les) enfants
bijε (puʀ le) ɑ̃fɑ̃
dziecko biologiczne
enfant biologique
ɑ̃fɑ̃ bjɔlɔʒik
dziecko ślubne/nieślubne
enfant légitime/illégitime
ɑ̃fɑ̃ leʒitim/illeʒitim
dziecko z probówki
bébé-éprouvette m
bebeepʀuvεt