brakować

manquer, faire défaut

Niczego mi nie brakuje.
J'ai tout ce qu'il me faut.
ʒe tu sə kil mə fo
Kogo brakuje?
Qui est absent ?
ki εtapsɑ̃ ?
Brakuje mu piątej klepki.
Il lui manque une case.
il lɥi mɑ̃k yn kɑz