prawdopodobny

vraisemblable, probable

To jest równie prawdopodobne.
C'est aussi probable.
setosi pʀɔbabl
To jest mało prawdopodobne.
C'est peu probable.
se pø pʀɔbabl
Ustalono prawdopodobny termin wyjazdu.
La date probable du départ a été fixée.
la dat pʀɔbabl dy depaʀ a ete fikse
wedle wszelkiego prawdopodobieństwa
selon toute probabilité
s(ə)lɔ̃ tut pʀɔbabilite