wychodzić

sortir, quitter, (udawać się) réussir

Nie wychodź z domu!
Ne sors pas (de la maison) !
nə sɔʀ pɑ (də la mεzɔ̃) !
To czasopismo wychodzi co tydzień.
Ce magazine paraît chaque semaine., C'est un hebdomadaire.
sə magazin paʀε ʃak s(ə)mεnˌ setœ̃nεbdɔmadεʀ
Wychodzę z założenia, że...
Je pars de la supposition que...
ʒə paʀ də la sypozisjɔ̃ kə