trzymać się

se tenir, (przepisów itp.) czegoś suivre qqch, obéir à qqch

Trzymajcie się mocno.
Accrochez-vous bien.
akʀɔʃevu bjε̃
Trzymaj się!
(Du) courage !
(dy) kuʀaʒ !
Samochód dobrze trzyma się drogi.
La voiture tient bien la route.
la vwatyʀ tjε̃ bjε̃ la ʀut
Trzymajcie się razem.
Tenez-vous ensemble.
t(ə)nevu ɑ̃sɑ̃bl
Trzymaj się prawej strony (drogi itp.)
Reste à droite., Tiens ta droite.
ʀεst a dʀwatˌ tjε̃ ta dʀwat
Trzymaj się od niego z daleka.
Ne t'approche pas de lui.
nə tapʀɔʃ pɑ də lɥi
Ledwo trzymam się na nogach.
J'ai du mal à tenir debout.
ʒe dy mal a t(ə)niʀ d(ə)bu
Trzymaj się blisko mnie!
Reste près de moi !
ʀεst pʀε də mwa !
Proszę trzymać się lewej strony.
Tenez/Gardez votre gauche.
t(ə)ne/gaʀde vɔtʀ goʃ
trzymać się na uboczu
se tenir de côté
sə t(ə)niʀ də kote