starać się

robiť coś s'efforcer, tâcher de faire qqch, chercher à faire qqch

Staram ci się tylko pomóc.
J'essaie juste de t'aider.
ʒesε ʒyst də tεde
Nie ma sensu się starać.
C'est pas la peine de se donner du mal.
se pɑ la pεn də sə dɔne dy mal
Stara się zarobić trochę pieniędzy.
Elle essaie de gagner de l'argent.
εl esε də gaɲe də laʀʒɑ̃
Chociaż bardzo się starał...
Bien qu'il ait fait tout son possible...
bjε̃ kil ε fε tu sɔ̃ pɔsibl
Na próżno starałem się...
Je m'efforçais vainement...
ʒə mefɔʀsε vεnmɑ̃