święty

saint/sainte, sacr|é/-ée

Nie ma dla niego żadnej świętości.
Rien n'est sacré pour lui.
ʀjε̃ nε sakʀe puʀ lɥi
Daj mi święty spokój!
Fiche-moi/Fous-moi la paix !
fiʃmwa/fumwa la pε !
O święta naiwności!
Bonté divine !
bɔ̃te divin !
zostać ogłoszonym świętym
être canonisé
εtʀ kanɔnize
uważać coś za święte
révérer qqch comme saint
ʀeveʀe kɔm sε̃
na święty nigdy
à Pâques ou à la Trinité, à la saint-glinglin
a pɑk u a la tʀiniteˌ a la sε̃tglε̃lε̃