naciągnąć

tendre, (ubrać) mettre, (wykorzystać) kogoś estamper qqn

Naciągnął czapkę na uszy.
Il a rabattu sa casquette sur les oreilles.
il a ʀabaty sa kaskεt syʀ lezɔʀεj
Naciągnąłem sobie mięśnie w nodze.
Je me suis froissé les muscles de la jambe.
ʒə mə sɥi fʀwase le myskl də la ʒɑ̃b
Naciągnęli go na pożyczkę.
Ils l'ont embobiné pour qu'il souscrive à un emprunt.
il lɔ̃ ɑ̃bɔbine puʀ kil suskʀiv a œ̃nɑ̃pʀœ̃